Radial pro DI 2 kanals linebox för hyra, pris enligt överenskommelse